Alles over sport logo

Over ons

Het lectorenplatform wordt gevormd door lectoren die werkzaam zijn bij de acht sporthogescholen van Nederland (verenigd in het HSO (Hogescholen Sport Overleg)). Deze hogescholen bieden bachelor en HBO masterprogramma’s aan gericht op sport en bewegen. 

De kern lectoren van het platform:

 • Sanne de Vries (voorzitter)(De Haagse Hogeschool) 
 • Remo Mombarg (Hanzehogeschool Groningen) 
 • Steven Vos (Fontys Sporthogeschool Eindhoven) 
 • Koen Breedveld (De Haage Hogeschool)
 • Ivo van Hilvoorde (Windesheim)
 • Jasmijn Holla (Hogeschool Inholland)
 • Mirka Janssen (Hogeschool van Amsterdam)
 • Johan Pion (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Olaf Timmermans (HZ University of Apllied Sciences, Universiteit Antwerpen)

Achtergrond

In 2016 startte het Lectorenplatform Sport en Bewegen als een pilotproject voor de platformregeling van regieorgaan SIA. De eerste fase van het platform bestond uit elkaar beter leren kennen, het verkennen van gezamenlijke thema’s en het bundelen van de kennis en krachten op gezamenlijke subsidieaanvragen. 

Fase twee (2019-2022) staat in het teken van impact. Het platform wil meer maatschappelijke impact genereren en zet in op drie kerndoelen: positioneren, programmeren en valoriseren. Concreet betekent dit voor de de komende 2 jaar, het realiseren van de volgende drie ambities:

 1. Versterking van de positie van het hbo-sport- en beweegonderzoek (positioneren);
 2. Versterken van inhoudelijke samenwerking en voorbereiden van een gemeenschappelijke onderzoeksaanvraag (programmeren);
 3. Kennisdeling en implementatie van onderzoeksresultaten (valoriseren).

Praktijkgerichte kennis en innovatieagenda sport en bewegen

In opdracht van topteam Sport heeft het lectorenplatform een praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda ontwikkeld. Hiermee identificeren we thema’s die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar we mee te maken hebben.

Internationalisering

Het HBO sport- en beweegonderzoek realiseert haar ambities tevens via internationalisering. De aangesloten lectoraten beschikken over een internationaal netwerk; in de vorm van structurele verbindingen met kennisinstellingen (veelal in Europa) en in de vorm van betrokkenheid bij of als hoofdaanvrager van Europese onderzoeksprojecten. Bijgaand overzicht geeft inzicht in de breedte van het onderzoek en het netwerk. Geïnteresseerden  zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met de betreffende lectoraten.