Alles over sport logo

Dynamische schooldag

Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Een meer dynamische schooldag met afwisseling tussen zittend leren en bewegen kan het gedrag van kinderen in de klas verbeteren en bijdragen aan hun gezondheid. Maar leerkrachten hebben veel vragen. Hoe pak je dat aan? Hoe werk je als schoolteam samen en hou je rekening met de behoeften van leerlingen en het belang van de verschillende stakeholders? In dit project ontwerpt het lectoraat ‘Bewegen in en rondom school’ samen met schoolteams in het PO een Dynamische Schooldag op maat.

Give me 5

Om de gezonde leefstijl te stimuleren heeft een samenwerkingsverband van lectoren en hoogleraren sport en bewegen het landelijk actieprogramma GiveMe5 (more years to life) opgezet. Sportinnovator, ZonMw en Topsector LSH hebben met dit initiatief als doel het percentage vmbo-leerlingen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen met minimaal 10% procent te laten groeien en binnen 10 jaar de gezondheidsongelijkheid te minimaliseren.

recente publicaties


Ontdek hoe je deze doelgroepen in beweging krijgt aan de hand van kennis, good practices en praktijkgericht onderzoek.