Alles over sport logo

Praktijkgerichte Sportwetenschap

project voorbeeld


Zelfregulatie in het vmbo- Goalkeeper

De lesmethode Goalkeeper stimuleert de ontwikkeling van zelfregulatieve vaardigheden bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Zelfregulatie is een belangrijke ‘21st century skill’: het omvat vaardigheden zoals een doel stellen, plannen, monitoren, evalueren en reflecteren, die van belang zijn voor succes in diverse domeinen, zoals sport en leefstijl, maar ook in onderwijs en werk.  Het ontwikkelen van zelfregulatie vraagt echter om een andere lesinhoud en didactiek. De lesinhoud moet meer mogelijkheden bieden tot het maken van keuzes door de leerlingen,  de didactiek moet het aanleren van zelfregulatieve vaardigheden meer ondersteunen.

Goalkeeper is een interventie die leerlingen in de gymles de mogelijkheid biedt om zelfregulatievaardigheden te ontwikkelen en deze vervolgens toe te passen in het domein leefstijl. In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect en de bruikbaarheid van de methodiek Goalkeeper in het voortgezet onderwijs.