Alles over sport logo

Impact of sport

project voorbeeld


Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat Impact of Sport onderzoekt de verbindende kracht van sport in het Haagse stadsdeel Escamp. Hiervoor is een samenwerking met bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en bedrijven in living labs: plekken in de wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van stadsbewoners volledig tot haar recht te laten komen.

Het project experimenteert met ‘real life settings’ met innovatief sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie en verbinding. Momenteel is het lectoraat actief  in twee living labs, in de wijken Morgenstond en Bouwlust/ Vrederust.

Met dit onderzoek ontstaat inzicht in de (potentiële) impact van sport op maatschappelijke vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit in Escamp.