Alles over sport logo

Bewegen in en om School

Project Voorbeeld


Amsterdamse Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek

Sinds enkele jaren onderzoekt het lectoraat Bewegen In en Om School op Amsterdamse basisscholen hoe de motorische ontwikkeling van kinderen verloopt. Deze ondersteuningsroute bewegen en motoriek voor het primair onderwijs is bedoeld om alle kinderen in het primair onderwijs passende ondersteuning en zorg te bieden op het gebied van bewegen en motoriek.

Met behulp van een gevalideerde test wordt bij de leerlingen van groep drie in beeld gebracht hoe het met de ontwikkeling van de motoriek is gesteld. De testresultaten worden aangevuld met gegevens uit het leerlingvolgsysteem en observaties van de leerkrachten. Op basis van al deze gegevens wordt vervolgens in overleg met de ouders bepaald wat de beste mogelijke aanpak is voor elk individueel kind en worden  er eventueel professionals ingeschakeld voor extra ondersteuning of specialistische behandeling.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is unnamed-2.png