Alles over sport logo

Intreerede Monique Berger

Monique Berger is sinds januari 2021 lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport, onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation van De Haagse. Tijdens haar intreerede op 16 juni 2022 presenteert zij, samen met haar kenniskringleden, de onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat. Ook gaat zij in gesprek met stakeholders zoals betrokkenen uit het veld van de revalidatie en bewegen en sport.

Voor mensen met een fysieke beperking of een chronische aandoening is bewegen en sporten niet altijd vanzelfsprekend. Lichamelijke beperkingen of pijn tijdens het sporten kunnen het plezier in bewegen in de weg staan. Ook is het aanbod en/of de hulpmiddelen die nodig zijn om te kunnen bewegen of sporten niet altijd afgestemd op de wensen en mogelijkheden. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport zet zich in om mensen met een beperking net zo veel kansen te geven te bewegen en te sporten als mensen zonder beperkingen. Het lectoraat is een samenwerking van Basalt en De Haagse op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en onderzoek.

Meer informatie

Zet de datum vast in je agenda. Meer informatie over het programma en aanmelden volgt in april.

Volg ons op Linkedin voor het laatste nieuws over het kenniscentrum en de intreerede van lector Monique Berger.


professional
bijeenkomst